zgloszenie upadlosci
Lifestyle

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – czy takie rozwiązanie ma same zalety?

Coraz więcej osób ma problemy z finansami, a niestety pandemia nie poprawia tej sytuacji, a wręcz ją utrudnia przez co też coraz więcej osób zastanawia się, co może w takiej sytuacji zrobić, szczególnie gdy są osobami prywatnymi i nie mogą liczyć na pomoc państwa. Czym jest upadłość konsumencka i czy takie rozwiązanie ma same zalety?

Upadłość konsumencka w pigułce

Wiele osób słyszało pojęcie upadłość konsumencka, jednak nie do końca zdaje sobie sprawę, czym ona tak naprawdę jest i jaki jest jej cel. Warto wiedzieć, że za tym pojęciem stoi specjalna procedura sądowa, która pozwala na oddłużenie osób, jeśli te nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań, a ich zaległości ciągle rosną. Wraz z rokiem 2021 wprowadzono nowe przepisy, dzięki którym ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest łatwiejsze. Trzeba też pamiętać, że jak sama nazwa wskazuje upadłość konsumencka dotyczy osób prywatnych, a więc takich, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zatem rosnące zaległości nie są związane z prowadzeniem firmy. Bardzo ważny jest jeszcze aspekt terminowości, który ściśle odnosi się do minimalnego czasu, w którym generowane są zaległości, a więc o upadłości można myśleć i można się o nią starać, jeżeli przynajmniej od 3 miesięcy nie jest się w stanie uregulować występujących zobowiązań finansowych.

Poznaj cele upadłości konsumenckiej

Celem upadłości konsumenckiej jest postępowanie, dzięki któremu można zostać oddłużonym. Ale nie oznacza to wcale, że osoba zgłaszająca upadłość konsumencką nie będzie zobligowana do spłaty długów. Część długów może być umorzona, nawet całość, jednak dzieje się to bardzo rzadko. Jeżeli zadłużenie jest wynikiem nieodpowiedzialności, niedbalstwa i niefrasobliwego zarządzania finansami, to także możesz złożyć wniosek o upadłość. Dotychczas upadłość konsumencka dotyczyła osób, które z powodu utraty pracy czy choroby nie mogły pokrywać swoich należności, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że co do zasady, celem upadłości jest także zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Może być ono dokonywane z majątku dłużnika. Warto także przeanalizować samo pojęcie niewypłacalności. Można powiedzieć, że osoba niewypłacalna to taka, której dochody są zbyt niskie, aby zaspokoić podstawowe potrzeby związane z utrzymaniem, a także spłacić długi. Z roku na rok rośnie także liczba osób, które zgłaszają upadłość konsumencką. O ile w 2014 roku takich wniosków wpłynęło 32, tak w 2018 już 12790. Według ekspertów nowelizacja jeszcze bardziej zwiększy liczbę osób starających się o uzyskanie upadłości konsumenckiej.

Warunki upadłości konsumenckiej

Aby ogłosić upadłość konsumencką trzeba złożyć wniosek formalny do sądu i wnieść opłatę wynoszącą 30 zł. Warto skorzystać z pomocy prawnej dla osób zadłużonych, by właściwie go sformułować i nie popełnić błędów, gdyż wtedy wniosek nie będzie rozpatrywany. Na podstawie informacji sąd rozpatruje wniosek i zasądza czy długi mogą zostać umorzone bądź jaka część zostanie umorzona. Sąd ustala także harmonogram spłat i sposób spłacania. Tutaj należy wiedzieć, że sąd może nakazać sprzedaż mienia konsumenta, które będzie przeznaczone na poczet zadłużenia. Zatem nie można liczyć na to, że wystarczy tylko ogłosić upadłość konsumencką i już można pozbyć się długów. Tak naprawdę bardzo rzadko mamy do czynienia z umorzeniem i każdy konsument musi zdawać sobie sprawę, że taki proces będzie, długi, żmudny i czasochłonny.

Jak rozwiązać sprawę długów?

Kiedy długi narastają należy na samym początku spróbować porozumieć się z wierzycielem i ustalić harmonogram spłat według własnych możliwości. Jeśli jednak zupełnie nie jest to możliwe, trzeba szukać innych rozwiązań. Warto udać się po prawną pomoc dla dłużników, gdyż prawnik przeanalizuje czy w jednostkowej sytuacji opłaci się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na pewno nie można zaciągać na jedną pożyczkę drugiej, bo to powoduje powstanie spirali zadłużenia.

Upadłość konsumencka nie jest trudna do uzyskania, jednak nie wiąże się z tym, iż długi zostają zniwelowane, bo konsekwencje, jakie niesie za sobą, to ograniczenie dostępu do pieniędzy i likwidacja majątku na rzecz spłaty zadłużeń, a także potencjalne ryzyko utraty mieszkania.

Dodaj komentarz