geodeta mapy
Lifestyle

Jak w praktyce wygląda wykonywanie map geodezyjnych?

Mapy geodezyjne służą najczęściej w przypadku podziały nieruchomości, stanowią załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu. Wykonuje się je w trakcie tworzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Taką mapę musi wyposażyć się każdy inwestor, jest ona wymagana podczas załatwiania spraw formalnych w urzędach. Mapy geodezyjne występują w wielu rodzajach i są kopią mapy zasadniczej, zawierają takie informacje jak dane z ewidencji gruntów i budynków. Jak wygląda wykonywanie takich map?

Jak wygląda wykonywanie map geodezyjnych i gdzie można je kupić?

Wykonywaniem map geodezyjnych zajmuje się wiele firm, ale szczególnie warto polecić Krzysztofa Konopko, który zajmuje się również wznawianiem granic. Mapy geodezyjne tworzy się na podstawie mapy zasadniczej,  jest to szczególnie ważny dokument, w który trzeba się zaopatrzyć w związku z budową, mapa musi zostać dołączona w załącznikach dokumentacji, która będzie wymagana w urzędach. Warto również wiedzieć, że taka mapa będzie potrzebna również w przypadku remontów oraz utrzymania budynków, prościej mówiąc, będzie ona potrzebna zawsze przy zdobywaniu pozwolenia na budowę. Taką mapę może opracować tylko wykwalifikowany i doświadczony geodeta i właśnie od niego można ją kupić. 

Co geodeta musi zrobić, aby stworzyć taką mapę?

Doświadczony geodeta na samym początku musi przede wszystkim pozyskać niezbędne dane dotyczące działki, czyli numer, miejsce położenia i obręb ewidencji. W kolejnym etapie wykonuje wszystkie niezbędne pomiary i porównuje je z pomiarami zapisanymi na mapie zasadniczej. Najczęściej są one takie same, ale zdarzają się przypadki, że geodeta musi nanieść poprawki, dodając nowe lub wykreślając niezgodne elementy. Następnie mapę aktualizuje się z adnotacją i po tym można ją już wprowadzić do dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego. Oprócz zwykłej mapy geodezyjnej można skorzystać również z mapy geodezyjnej multimedialnej, wykorzystuje się, wtedy gdy nie ma innych map do danego terenu. 

Dodaj komentarz