renowacja zabytkow
Lifestyle

Jak realizowana jest renowacja obiektów zabytkowych?

Zabytkowe budowle stanowią wartość historyczną, mówią wiele o minionych czasach i kulturze, a także życiu danej społeczności. Dlatego dbanie o nie jest tak ważne. Renowacja obiektów zabytkowych to ważny proces, który pozwala przywrócić zabytkowe budynki do ich pierwotnej formy. Czynności renowacyjne muszą być wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Czym jest renowacja i jak przebiega? 

Czym jest renowacja?

Nie można wymiennie stosować pojęć renowacja i konserwacja. Są to dwa różne zagadnienia, które jednak odnoszą się do zabytków. Konserwacja to działania, które mają za zadanie zabezpieczyć zabytkowe obiekty i uchronić je przed procesami destrukcji. Renowacja obiektów zabytkowych w Bydgoszczy, to z kolei czynności, których celem jest przywrócenie oraz utrzymanie estetycznego wyglądu budynku. Powinna być ona przeprowadzona na podstawie archiwalnych dokumentów, na podstawie których można odtworzyć wygląd danego obiektu. Renowacja powinna być prowadzona z uwzględnieniem wiedzy o historycznym wyglądzie obiektu, użytych materiałach i formach. Typowymi pracami renowacyjnymi jest odmalowanie elewacji albo wnętrz budynku zabytkowego, uzupełnienie zieleni niskiej w zabytkowym zespole zieleni.

Jak przebiega proces renowacji?

Renowacja jest procesem, na który potrzebne jest odpowiednie zezwolenie, wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Może być być ona przeprowadzona przez osoby, posiadające odpowiednie zezwolenia. Dlatego też renowację, najlepiej zlecić profesjonalistom, na przykład firmie Kom & Bud. Odnawianie historycznych obiektów to prawdziwa sztuka. Poprzedzona jest przeprowadzeniem inwentaryzacji i analizą stanu obecnego. Dokonywana jest diagnostyka obiektu, a następnie ustalany jest zakres prac i plan ich wykonania oraz dobór odpowiednich materiałów. Muszą być one zbliżone, a najlepiej takie same, jak użyte pierwotnie.

Czynności renowacyjne rozpoczynają się od usunięcia warstw tynku, poprzez usunięcie mikroorganizmów, wpływających na zawilgotnienie murów. Następnie naprawie zostają poddane uszkodzone fragmenty muru i spoiny między cegłami. W trakcie prac odtwarza się stolarkę okienną, drzwiową, obróbki blacharskie.

Dodaj komentarz