rozbiorka budynku
Dom

Jak przebiegają profesjonalne rozbiórki budynków?

Wyburzenia czy rozbiórki budynków to specyficzny dział robót budowlanych. Prace te nie należą do najłatwiejszych, dlatego też muszą być przeprowadzane przez profesjonalistów. Rozbiórka budynku to przedsięwzięcie, które musi być odpowiednio przygotowane pod względem prawnym, technicznym czy logistycznym. Jak przebiegają prace rozbiórkowe?

Rozbiórka budynku – na czym polega?

Rozbiórka, podobnie jak budowa wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia. Według prawa istnieją dwa przypadki, gdy rozbiórka nie wymaga uzyskania pozwolenia. Dzieje się tak w przypadku rozbiórki obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie było wymagane pozwolenie. Drugim przypadkiem jest rozbiórka budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. Rozbiórki w Gdańsku nie wymagają pozwolenia, ale wymagają zgłoszenie, jeśli rozbiórce poddawane są budynki poniżej 8 metrów wysokości. Zgłoszenie rozbiórki przedkłada się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego właściwego dla miejscowości, w której znajduje się budynek.  Zgłoszenia dokonuje się przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych.

Jak wygląda rozbiórka budynku?

Bez względu na rodzaj obiektu, roboty ziemne, prace rozbiórkowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia. Przed przystąpieniem do rozbiórki, profesjonalna ekipa budowlana, musi odpowiednio zabezpieczyć miejsce. Pierwszym krokiem jest odłączenie i zabezpieczenie instalacji – elektrycznej i gazowej, a także wodno-kanalizacyjnej. Rozbiórka ręczna jest czasochłonna, ale pozwala na odzyskanie niektórych surowców. Ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności prac. Fachowcy wiedzą, że dachy spadziste rozbiera się od kalenicy ku dołowi. Z murowanych ścian najpierw skuwa się tynk, a następnie demontuje się od góry poszczególne elementy.

Budynki niezbyt zniszczone, można rozbierać ręcznie. W przypadku budynków mocno zniszczonych, które grożą zawalenie, lepsza jest rozbiórka z użyciem ciężkiego sprzętu i maszyn.

Dodaj komentarz