badanie wzroku
Zdrowie

Badanie wzroku – jak wygląda?

Badania oczu przeprowadza okulista, lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu wzroku. Proces ten zazwyczaj składa się z kilku elementów, które zostaną omówione poniżej.

Jakie są etapy badania wzroku u pacjenta?

Jeśli chodzi o badanie wzroku, to jego pierwszym elementem jest diagnoza ostrości, która mierzy, jak dobrze dana osoba widzi na różne odległości. Pacjent zostanie poproszony o przeczytanie serii liter lub cyfr na tablicy umieszczonej w odległym końcu pomieszczenia. Następnie okulista określi, jak dobrze pacjent widzi litery lub cyfry i na tej podstawie oceni jego ostrość widzenia. Drugim elementem badania oczu jest badanie refrakcji. Badanie to mierzy zdolność pacjenta do skupienia wzroku na obiektach znajdujących się w różnych odległościach. Pacjent zostanie poproszony o spojrzenie przez specjalne urządzenie, które zawiera soczewki o różnej mocy.

Następnie okulista poprosi pacjenta o określenie, która soczewka zapewnia najbardziej wyraźne widzenie. Trzeci element badania odbywa się przy użyciu lampy szczelinowej. Służy ono do sprawdzenia struktur oka, w tym rogówki, soczewki i tęczówki. Czwartym elementem procesu to badanie dna oka. Okulista użyje specjalnych kropli, aby rozszerzyć źrenicę oka. Dzięki temu może lepiej obejrzeć tylną część oka i poszukać wszelkich oznak choroby lub uszkodzenia. Piątym elementem badania jest określenie pola widzenia. Badanie to mierzy widzenie peryferyjne. Pacjent zostanie poproszony o spojrzenie na ekran z serią świateł i wskazanie, kiedy widzi każde z nich. Szóstym elementem jest badanie tonometryczne. Mierzy ono ciśnienie wewnątrz oka. Do pomiaru ciśnienia okulista użyje urządzenia zwanego tonometrem. Na koniec okulista może wykonać inne testy, takie jak badanie widzenia barwnego lub badanie mięśni oka, w zależności od potrzeb pacjenta.

Kiedy zdecydowanie warto odwiedzić lekarza okulistę?

Okulista w Gdyni może okazać się pomocny w sytuacji, gdy pacjent odczuwa spadek jakości widzenia, na przykład na skutek intensywnej pracy przy komputerze lub zawodu związanego z prowadzeniem pojazdów. Badanie wzroku jest ważnym elementem utrzymania dobrego stanu zdrowia oczu.

Dodaj komentarz